Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên https://tuidungroi.com/ chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán, điều trị y tế. Trước khi áp dụng bất kỳ cách điều trị nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tuidungroi Official không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website Tuidungroi Official.

Một số đường dẫn (URL) truy cập ra những trang web bên ngoài trong website Tuidungroi Official này nhằm bổ sung cho nội dung bài viết, tuy nhiên nội dung trên những trang web này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Tuidungroi Official.

Tuidungroi Official không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các links/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm, đề xuất mà họ cung cấp.

Tuidungroi Official cố gắng giữ cho website luôn hoạt động bình thường nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting…nằm ngoài khả năng, Tuidungroi Official sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp.

Những đường dẫn trỏ đến các sản phẩm, của các trang web mua sắm nhằm mục đích hỗ trợ bạn tìm kiếm nơi mua hàng uy tín, Tuidungroi Official không bán hàng và cũng không chịu sự quản lý của các trang web mua sắm.

Việc mua và sử dụng các sản phẩm từ những đường dẫn Tiếp thị liên kết từ Tuidungroi Official do chính bạn tự nguyện thực hiện. Mọi vấn đề phát sinh sau đó bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị bán hàng.